snedvriden

Adjektiv

Översättningar

Synonymer till snedvriden

Hur används ordet snedvriden

 • "Det blir en snedvriden konkurrens mot de seriösa aktörer som finns här, säger Petter Wahllöf, polis i Karlskrona."
 • "Det handlar om risk för snedvriden konkurrens och förbud mot stöd till enskilda."
 • "Annika tror inte det är någon risk för snedvriden konkurrens."
 • "Hotellbranschen hävdar att lägenuthyrningssajter som AirBnB riskerar gästernas säkerhet och leder till snedvriden konkurrens."
 • "Beskedet välkomnas av branschorganisationen Svensk Handel, som länge kritiserat systemet för att bidra till en snedvriden konkurrens."
 • "Kritikerna, däremot, talar om snedvriden konkurrens och stigmatisering av redan problemfyllda områden."
 • "” Anskaffningen snedvriden ”"
 • "– Motköp är en konstig figur, något som man inom EU försöker arbeta bort, då det gör att den rena affärsmässigheten i anskaffningen av krigsmateriel blir snedvriden."
 • "Polisforskaren : Visar en snedvriden bild av yrket"
 • "Vi måste alla se till att arbeta med förändrade normer och attityder mot de pojkar och män som har en snedvriden kvinnosyn ”."

Vad betyder snedvriden inom allmänt ?

; som har riktats bort från sanningen

snedvrida

snedvrider
snedvred
snedvridit
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet snedvrida på svenska?

Presens: snedvrider
Preteritum: snedvred
Supinum: snedvridit

Hur används ordet snedvrida

 • "– Det kan snedvrida konkurrensen mellan stora och små aktörer."
 • "” Det kan snedvrida konkurrensen ”"
 • "Näringslivet varnar för att kommunernas enkla jobb kommer snedvrida konkurrensen."
 • "Sluta snedvrida bilden av muslimer och ta in fler muslimer på redaktionen."
 • "En sådan företagskoncentration skulle snedvrida konkurrensen och kan leda till höjda ostpriser, menar myndigheten, som beslutat att förbjuda affären."
 • "Kan snedvrida konkurrensen"
 • "Men näringslivet varnar för att kommunernas enkla jobb kommer snedvrida konkurrensen."
 • "SKL konstaterar i sitt remissyttrande att glesbygdskommuner har en större andel mikroföretag än landet som helhet och att förslagen i utredningen riskerar att snedvrida konkurrensen till nackdel för dessa."
 • "Om arbetssökande väljs ut på grund av sitt utseende, kan detta ” leda till snedvrida skattade programeffekter ” – alltså att man får en felaktig bild av vilka åtgärder som är effektiva för att hjälpa arbetslösa närmare ett jobb."
 • "Men att arbeta mot ett sådant mål, menar Pasi Sahlberg kan snedvrida hela syftet med utbildningen och man riskerar att offra för mycket genom att försöka uppnå det."