snedsteg

snedsteget
snedsteg
snedstegen
Substantiv [t]

Översättningar

Hur böjs ordet snedsteg på svenska?

Obestämd singular: snedsteg
Bestämd singular: snedsteget
Obestämd plural: snedsteg
Bestämd plural: snedstegen

Hur används ordet snedsteg

  • "– De har förmodligen gått på gåspångarna som finns till för sotarna men den är bara några decimeter bred och ett snedsteg hade kunnat gå illa, säger Lena Åkesson Bohman."
  • "Affären har kantats av juridiska snedsteg, misslyckade upphandlingar och miljonskadestånd."
  • "- Fabrikören gjorde ett snedsteg för 24 år sen och hemligheten riskerar nu att läcka ut sedan hans advokat dött och papperen kommit i oordning."
  • "” Pinsamma snedsteg ”"
  • "I ett uttalande säger Uber att överenskommelsen är en del i strävan att leva upp till företagets normer om transparens och ansvarstagande ” efter en rad pinsamma snedsteg ”."
  • "Uber tvingas till miljardböter efter ” pinsamt snedsteg ”"
  • "Åklagaren hade dock fått telefonavlyssning av den misstänkte beviljad, och advokatens snedsteg blev därför inspelade."
  • "Om den hemlösa skulle göra ett snedsteg så åker hen ned ett steg på ” trappan ”."
  • "Bestraffar inte snedsteg"
  • "Det kan kännas svårt men det är bättre att vi gör ett litet snedsteg än att vi inte gör något alls, säger Helena Meyer som är verksamhetschef för Nätvandrarna."

Vad betyder snedsteg inom generell ?

ett misstag som får negativa konsekvenser

Möjliga synonymer till snedsteg

Diskussion om ordet snedsteg