snara

snaran

snaror

snarorna

Substantiv
jakt

Synonymer
snara

snarar

snarade

snarat

snara

Verb

Synonymer

snar

Adjektiv

Synonymer