snapphane

snapphanen

snapphanar

snapphanarna

Substantiv
historia
historia sverigespecifikt