snabbrörlig

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet snabbrörlig

  • "– Men de befinner sig i en snabbrörlig bransch vilket innebär enorma risker."
  • "Organisationen ska enligt Arla bli enklare och ” mer snabbrörlig med färre nivåer och tydligare interna ansvarsområden ”."
  • "Att så många inte hann undan kan troligen förklaras med av att det bildades så kallade pyroklastiska flöden — en snabbrörlig lavin av gaser, aska och sten."
  • "SVT Nyheter har talat med forskare som bekräftar bilden av en snabbrörlig marknad."
  • "” Förändringarna säkerställer en enklare, mer snabbrörlig organisation med färre nivåer och tydligare interna ansvarsområden."
  • "I sin komplettering skriver bolaget ” ( ... ) Med tanke på osäkerheten gällande sändningsutrymme och hur snabbrörlig och osäker utvecklingen på marknaden ser ut framöver, så önskar vi inga mer detaljerade åtaganden såsom gällande antal områden etc ”."
  • "Målet är att skapa en mer operationellt effektiv och snabbrörlig organisation ”, skriver företaget i ett pressmeddelande."
  • "– Men de befinner sig i en snabbrörlig bransch vilket innebär enorma risker."

Möjliga synonymer till snabbrörlig

Diskussion om ordet snabbrörlig