snärt

snärten

snärtar

snärtarna

Substantiv

Synonymer