småbil

småbilen

småbilar

småbilarna

Substantiv
bilar fordon