smärtsam

smärtsammare

smärtsammast

Adjektiv

Synonymer