smällande

smällandet

smällanden

smällandena

Substantivsmälla

smäller

smällde

smällt

smäll

Verb
vardagligt