smälla

smäller

smällde

smällt

smäll

Verb
vardagligt