slip away

slip away
slipped away
slipped away
Verb

Översättningar

Ordet slip away har 2 betydelser

  • Inom generell
  • Inom sport
generell
sport

Vad betyder slip away inom generell, generell ?

leave furtively and stealthily

Översättningar (inom generell)

Ordet slip away inom sport

Synonymer till slip away (inom sport)

Möjliga synonymer till slip away (inom sport)

Diskussion om ordet slip away