slenderly

Adverb

Översättningar

Synonymer till slenderly

Hur används ordet slenderly

  • "the area is slenderly endowed with natural resources"
  • "a slenderly built woman"

Ordet slenderly har 2 betydelser

  • Inom generell
  • Inom ALLMÄNT
generell
ALLMÄNT

Vad betyder slenderly inom generell, generell ?

Översättningar (inom generell)

(inom generell)

Möjliga synonymer till slenderly (inom generell)

Möjliga synonymer till slenderly (inom generell)

Ordet slenderly inom ALLMÄNT

in a slim or slender manner

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Synonymer till slenderly (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till slenderly (inom ALLMÄNT)

Diskussion om ordet slenderly