slatternly

Adverb

Översättningar

Diskussion om ordet slatternly

slatternly

Adjektiv

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till slatternly

Diskussion om ordet slatternly