slattern

slatterns
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet slattern har 2 betydelser

  • Inom sex
  • Inom nedsättande
sex
nedsättande

Ordet slattern inom sex

Översättningar

Svenska

Synonymer till slattern

Möjliga synonymer till slattern

Ordet slattern inom nedsättande

a dirty untidy woman

Översättningar

Synonymer till slattern