slasa

slasar

slasade

slasat

slasa

Verb
vardagligt
gå tungt