slander

slander
slandered
slandered
Verb

Översättningar

Översättningar

Synonymer till slander

Möjliga synonymer till slander

slander

slanders
Substantiv

Översättningar

Ordet slander har 3 betydelser

  • Inom religion
  • Inom generell
  • Inom musik
religion
generell
musik

Ordet slander inom generell

words falsely spoken that damage the reputation of another

Ordet slander inom musik

Synonymer till slander

Möjliga synonymer till slander