slabbkista

slabbkistan
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Vad betyder slabbkista inom sjöfart ?

benämning på fartygets förråd för försäljning till besättningsmedlemmarna

Översättningar

Engelska