slätt

slätten

slätter

slätterna

Substantiv
geologi
slätt
En slätt är ett geografiskt område som består av ett platt öppet landskap. En slätt saknar oftast skogar eller har enbart mindre skogsområden.
  • "De skogbevuxna betesmarkerna utgörs av en vidsträckt slätt med små nivåskillnader, belägen på varierande höjd mellan 300 och 1 200 meter över havet. eur-lex.europa.eu"

Synonymer

Har undergrupp

Övrig relation
slät

slätare

slätast

Adjektiv

Synonymer

slätt

Adverb

Synonymer