släpa

släpar

släpade

släpat

släp

Verb
vardagligt