slänga sig

slänger sig

slängde sig

slängt sig

släng sig

Verb