släkte

släktet

släkten

släktena

Substantiv

Synonymer