släkt

släkten

släkter

släkterna

Substantivsläkt

Adjektiv