slägga

släggan

släggor

släggorna

Substantiv

Synonymer

sport
teknikslägga

släggar

släggade

släggat

slägga

Verb