skynda på

skyndar på

skyndade på

skyndat på

skynda på

Verbskynda på

Interjektion