skyddsklausul

skyddsklausulen

skyddsklausuler

skyddsklausulerna

Substantiv
juridik
  • "För att detta direktiv skall fungera smidigt bör medlemsstaterna kunna använda sig av de olika bestämmelserna om utbyte av uppgifter och erfarenheter innan de tillämpar skyddsklausulen i detta direktiv. eur-lex.europa.eu"