skydd

skyddet

skydd

skydden

Substantiv
ALLMÄNT
något som är inlindat eller skyddat

Synonymer

militärväsen

Synonymer

  • värn

    [ militärväsen ]
  • Engelska
  • rampart [ militärväsen ]
botanik
ett organ eller en struktur (som tänder eller taggar) för anfall eller försvar
ALLMÄNTsky

skyr

skydde

skytt

sky

Verb

Synonymer