skum

skummet

skum

skummen

Substantiv
skum
Visa bild Fotograf: Böhringer
kemiSkum

Namn

skumma

skummar

skummade

skummat

skum

Verb
bilda skum
bildligt

Synonymer

ta bort skum

skum

skummare

skummast

Adjektiv

Skum

Namn