skrytmåns

skrytmånsen

skrytmånsar

skrytmånsarna

Substantiv
vardagligt