skruvknippe

skruvknippet
(-)(-)
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Vad betyder skruvknippe inom botanik ?

typ av blomställning

Översättningar

Engelska