skriv-

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet skriv-

  • "Sex års skriv- och researcharbete är nu färdigt och många av de timmarna har tillbringats i arkiv."
  • "Flera visste inte hur man tvättar sig eller går på toaletten, de hade svårt med tidsuppfattning och saknade grundläggande kunskaper i skriv- och läsförståelse, framgår i en dom från kammarrätten."
  • "” Eleverna ska ha rätt till lågstadielärare med adekvat utbildning, inte minst i skriv- och läsinlärning och matematik ”, fortsätter hon."
  • "Programkommissionen har föreslagit att vänsterpartiets gamla krav på sex timmars arbetsdag ersätts med skriv- ningen ” normalarbetstiden ska kortas ”."
  • "Samtidigt satsar regeringen 900 mil- joner kronor på en läs-, skriv- och räknesatsning på lågstadiet."
  • "Kongressen antog kommissionens skriv- ning ” normalarbetstiden ska kortas ” men med tillägget ” sex timmars arbets- dag med bibehållen lön är målet ”."
  • "Samtidigt satsar regeringen 900 miljoner kronor på en läs-, skriv- och räknesatsning just på lågstadiet."
  • "Studierna ska dels göras genom ” skriv- bordsstudier ”, dels senare genom borr- ningar."
  • "Vi är inte av- visande, men vi vill förbättra skriv- ningarna, säger Pappers ordförande J-H Sandberg till Dagens Arbete."
  • "Slitna äldre skulle orka jobba längre, skriv- er ordförandena för Handels, Byggnads, Transport och Seko på DN debatt."

Möjliga synonymer till skriv-

Diskussion om ordet skriv-