skri

skriet

skrin

skrinen

Substantivskri

Substantiv