skrapning

skrapningen

skrapningar

skrapningarna

Substantiv
Vanligast allmänt
medicin