skrå

skrået

skrån

skråna

Substantiv

Synonymer
skrå

Substantiv