skräpig

skräpigare

skräpigast

Adjektiv
Vanligast
Om person och plats
  • "En skräpig och ovårdad privat tomt kan anmälas till bygglovsavdelningen"

Synonymer

Vanlig vardagligt brittisk engelska
  • "De skräpiga förhållandena i vänthallen består."

Synonymer

Mindre vanlig
  • "Parkeringsplatsen var skräpig"

Synonymer

vardagligt
  • "Det var lite skräpigt, men helt OK!"

Synonymer

vardagligt
  • "Ett riktigt skräpigt och tillstökat sovrum"
  • Engelska
  • mussy [ amerikansk engelska ]

Synonymer
skräpig

Adverb
  • Engelska
  • mussily [ amerikansk engelska ]