skräp

skräpet

skräp

skräpen

Substantiv

Synonymerskräp

Substantiv
vardagligt

skräp

Interjektion
vardagligt

Synonymer