skräll

skrällen

skrällar

skrällarna

Substantivskrälla

skräller

skrällde

skrällt

skräll

Verb