skott

skottet

skott

skotten

Substantiv
Vanligast vapen

Synonymer

botanik
Anlag till blad eller blommor

Synonymer

textil
  • Engelska
  • pick [ textil ]
sjöfart
skiljevägg i fartyg

Synonymer

fotografi
  • Engelska
  • shot [ fotografi ]
fotboll

Synonymer

  • Engelska
  • shot [ sport ]sko

skor

skodde

skott

sko

Verb
sko sig på ngt/ngn
  • "Får man sko sig på välgörenhet?"
häst
sätta på sko, i synnerhet en häst
  • "Han skodde hästen"
  • "Det räcker att sko kanten med läder eller gummi"

Synonymer

skodd

Adjektiv