skoltid

Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet skoltid

 • "Att lärare inte får röka eller snusa under arbetstid i Karlshamns kommun är känt sen tidigare, men nu ska policyn utökas till att även börja gälla elever under skoltid."
 • "Policyn ska gälla under all schemalagd skoltid, även om eleven lämnar skolans område."
 • "Avslutningen i kyrkan sker helt frivilligt och utanför skoltid."
 • "Om det förbjuds får de inte göra det under skoltid och då är det större chans att fler inte röker, säger eleven Ellen Svensson i årskurs 7."
 • "Förbudet gäller både under och utanför skoltid."
 • "Det var personal på skolorna i Ronneby slagit larm om att fyra ungdomar, 13 till 16 år, verkat drogpåverkade på skoltid."
 • "Skulle det hänt under skoltid hade det varit förödande, säger Ingrid Liljedahl, mormor till Casper."
 • "Det är flera skolor i Ronneby som har gjort som Fredriksbergsskolan och valt att samla in mobiltelefonerna under skoltid."
 • "På högstadieskolan Rosenholmsskolan i Karlskrona ställer man sig frågande till att helt förbjuda mobiltelefoner under skoltid."
 • "Skolgårdarna i Sverige har ett rökförbud som gäller både under och utanför skoltid."

Vad betyder skoltid inom utbildning ?

den tid på dagen under vilken (schemalagd) skolundervisning sker (på plats i skola)

Möjliga synonymer till skoltid

skoltid

skoltiden
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet skoltid

 • "Att lärare inte får röka eller snusa under arbetstid i Karlshamns kommun är känt sen tidigare, men nu ska policyn utökas till att även börja gälla elever under skoltid."
 • "Policyn ska gälla under all schemalagd skoltid, även om eleven lämnar skolans område."
 • "Avslutningen i kyrkan sker helt frivilligt och utanför skoltid."
 • "Om det förbjuds får de inte göra det under skoltid och då är det större chans att fler inte röker, säger eleven Ellen Svensson i årskurs 7."
 • "Förbudet gäller både under och utanför skoltid."
 • "Det var personal på skolorna i Ronneby slagit larm om att fyra ungdomar, 13 till 16 år, verkat drogpåverkade på skoltid."
 • "Skulle det hänt under skoltid hade det varit förödande, säger Ingrid Liljedahl, mormor till Casper."
 • "Det är flera skolor i Ronneby som har gjort som Fredriksbergsskolan och valt att samla in mobiltelefonerna under skoltid."
 • "På högstadieskolan Rosenholmsskolan i Karlskrona ställer man sig frågande till att helt förbjuda mobiltelefoner under skoltid."
 • "Skolgårdarna i Sverige har ett rökförbud som gäller både under och utanför skoltid."

Vad betyder skoltid inom utbildning ?

den tid på dagen under vilken (schemalagd) skolundervisning sker (på plats i skola)