skogsbruk

skogsbruket
(-)(-)
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet skogsbruk

  • "Dessutom fick hon en liten sammanfattning av hur svenskt skogsbruk fungerar."
  • "– Många skogsägare tvingas kalhugga och plantera gran trots att de egentligen vill ha ett hyggesfritt skogsbruk med lövträd och tall, säger Åke Lindquist, ordförande för Naturskyddsföreningens länsförbund till Sydöstran."
  • "– Ja, de har ju vissa krav men sedan måste man ju tänka sig för var de i så fall skulle passa, så de inte stör lant- eller skogsbruk."
  • "Mats Paulsson, driver skogsbruk och en snickerifirma."
  • "Vattenkraft och skogsbruk bakom dålig vattenkvalitet"
  • "Enligt Länsstyrelsen Dalarna är det olika slag av fysisk påverkan som vattenkraft, infrastruktur, gamla flottningsleder och skogsbruk som är den främsta orsaken till att god ekologisk status inte nås."
  • "Nu kommer skogen att undantas från skogsbruk och annan exploatering."
  • "Men mjölkbönderna har minskat och istället ägnar sig många åt köttproduktion och skogsbruk som är mer lönsamt."
  • "Den 63-årige mannen har under många år bedrivit affärsverksamhet i stor skala, men åtalet gäller inte detta utan skogsbruk i norra Dalarna."
  • "Området skyddas därmed från ingrepp av modernt skogsbruk och skotertrafiken begränsas i viss mån."

Vad betyder skogsbruk inom skogsbruk ?

Fotograf: Wikipedia
näringsverksamhet inriktad på att ta ut träd ur skog|skogen

Möjliga synonymer till skogsbruk

Diskussion om ordet skogsbruk