skjutsande

(-)(-)(-)
Substantiv


skjutsa

skjutsar

skjutsade

skjutsat

skjutsa

Verb
samfärdsel