skjuta ned

skjuter ned

sköt ned

skjutit ned

skjut ned

Verb