skjuta med maskingevär

skjuter med maskingevär

sköt med maskingevär

skjutit med maskingevär

skjut med maskingevär

Verb