skiva

skivan

skivor

skivorna

Substantiv
Vanligast
skiva
  • "Man tar ut vävnadsdelar genom att trycka in en steril korkborr i köttets yta eller genom att skära ut en skiva eller en bit på ungefär 25 cm2 med hjälp av sterila instrument. eur-lex.europa.eu"
  • "Brödbit"

Synonymer

Har undergrupp

Övrig relation

Vanlig
skiva
  • "Bältesenheten ska spännas fast enligt följande på provdockan (se bilaga 7 till dessa föreskrifter): en 25 mm tjock skiva ska placeras mellan provdockans rygg och sätets ryggstöd. eur-lex.europa.eu"
  • "en glasskiva"

Har undergrupp

Övrig relation

Vanlig
skiva
  • "Den måste bara vara tillräckligt kraftfull för att kunna sönderdela fryst eller djupfryst kött och ben till en homogen blandning som motsvarar vad man får med en kvarn vars skiva är försedd med hål på 4 mm. eur-lex.europa.eu"

Har undergrupp

Vanlig

Har undergrupp

Vanlig

Synonymer

Har undergrupp

Mindre vanlig data

Har undergrupp

Övrig relation

Mindre vanlig musik
  • "Har du hört den nya skivan med Rolling Stones?"

Synonymer

Har undergrupp

Övrig relation

Mindre vanlig mat

Synonymer

Har undergrupp

botanik svamp

Har undergrupp

  • Engelska
  • gill [ botanik, svamp ]skiva

skiver

skivade

skivit

skiva

Verb
Vanligast mat
teknik
remove the surface of