skim off

skim off
skimmed off
skimmed off
Verb

Översättningar

Synonymer till skim off

Ordet skim off har 2 betydelser

  • Inom generell
  • Inom färg
generell
färg

Vad betyder skim off inom generell, generell ?

Översättningar (inom generell)

(inom generell)

Möjliga synonymer till skim off (inom generell)

Ordet skim off inom färg

Synonymer till skim off (inom färg)

Möjliga synonymer till skim off (inom färg)

Diskussion om ordet skim off