skeppsklocka

skeppsklockan

(-)(-)
Substantiv
sjöfart