skarp

Adjektiv
Vanligast
  • "Mycket kan tillskrivas skarp observation"
  • "Han är känd för sin skarpa intelligens"
  • "Skarp syn/hörsel/intelligens/känsla/bedömning/observation"

Synonymer

Vanlig

Synonymer

Mindre vanlig bildligt
  • "En skarp lukt från köket"

Ovanlig