skördetröska

skördetröskan
skördetröskor
skördetröskorna
Substantiv [-]

Översättningar

Engelska

Synonymer till skördetröska

Hur böjs ordet skördetröska på svenska?

Obestämd singular: skördetröska
Bestämd singular: skördetröskan
Obestämd plural: skördetröskor
Bestämd plural: skördetröskorna

Hur används ordet skördetröska

  • "Det visade sig vara lantbrukaren och lokalpolitikern Carl-Göran Svenssons skördetröska som börjat brinna."
  • "En brand inträffade i en skördetröska under torsdagen och spred sig till skogen."
  • "Skogsbrand efter att skördetröska började brinna"
  • "Garaget blev helt utbränt och i branden förstördes två traktorer, tre bilar och en skördetröska."
  • "De har trampat ner, bökat upp stora hålor och fåror och förutom att spannmålet blivit obrukbart har han kört sönder en skördetröska på åkern när uppbökad jord och stenar kommit in i maskinen."
  • "Allvarlig olycka på skördetröska"
  • "I Eldsberga, mellan Halmstad och Laholm, går lantbrukaren Per Fladjes skördetröska varm."
  • "En man har fått allvarliga skärskador i buken efter att ha jobbat på en skördetröska."
  • "En person avliden efter olycka med skördetröska"
  • "Dödades av skördetröska"

Vad betyder skördetröska inom jordbruk ?

Fotograf: Wikipedia
En skördetröska (eller bara tröska) är en typ av motorredskap som används i jordbruk för att skörda spannmål. https://sv.wikipedia.org/wiki/Sk%C3%B6rdetr%C3%B6ska

Möjliga synonymer till skördetröska

Diskussion om ordet skördetröska