skönhetsfläck

skönhetsfläcken

skönhetsfläckar

skönhetsfläckarna

Substantiv