skåra

skåran

skåror

skårorna

Substantiv


skåra

skårar

skårade

skårat

skåra

Verb