skåra

skåran

skåror

skårorna

Substantivskåra

skårar

skårade

skårat

skåra

Verb