skära ut

skär ut

skar ut

skurit ut

skär ut

Verb

Synonymer